Technika pro manipulaci s použitým olejem

Sběrné jednotky

Mobilní sběrné jednotky pro jímání použitého oleje.

Odsávací jednotky

Mobilní jednotky pro odsávání použitého oleje.

Kombinované - sběrné a odsávací jednotky

Kombinované jednotky pro sběr nebo odsávání použitého oleje.

Systém pro odsávání použitého oleje

Systém na odsávání použitého oleje - elegantní a ekologické řešení výměny oleje.