Odvzdušňovací filtry

Úkolem odvzdušňovacích filtrů je mechanicky čistit vzduch při jeho pohybu směrem dovnitř i ven z nádrže.

Odvzdušňovací filtry, typ 2033

Do těžkých provozních podmínek, zejména pro prašná a vlhká prostředí.

Typ 2033 M bzw. R

Pro běžné provozní podmínky.