Tlakové mazání ložisek olejem nebo tukem

Společnou charakteristikou těchto systémů je, že mazaná místa jsou se zdrojem tlakového maziva (oleje nebo tuku) spojena tlakovým rozvodem. Mazivo je tedy do mazaných míst vpravováno pod tlakem. V této podskupině je možno volit z několika typů systémů.

Volbu konkrétního typu mazacího systému ovlivňují následující faktory:

 • počet mazaných míst
 • poměry mezi dávkami do jednotlivých mazaných míst
 • výskyt skupin mazaných míst s různými režimy práce 
 • spotřeba maziva
 • rozloha mazaného zařízení
 • typ provozu 
 • uspořádání mazaných míst
 • mazací látka (olej nebo tuk ?)
 • požadavek na zpětné hlídání funkce systému
 • požadavek na pozdější rozšíření systému
 • požadavek na návaznost na cykly mazaného zařízení
 • požadavek na dodatečné nastavování dávek maziva
 • ...a další
Vícepotrubní a progresivní systémy

Systémy vhodné pro mazání jednotlivých strojů, případně menších linek s menším počtem mazaných míst, umístěných nepříliš daleko od sebe navzájem (drtiče kamene, mobilní technika atd.)

Dvoupotrubní systém2

Systém vhodný pro mazání rozsáhlých zařízení v těžkých provozních podmínkách, s velkými vzdálenostmi mezi mazanými místy (technologická zařízení cementáren, hutních provozů, těžební velkostroje atd.)

Systém CENTRO MATIC I.2

Systém vhodný pro mazání menších zařízení v lehčím provozu (obráběcí stroje, tiskařské stroje), nebo pro rozsáhlejších zařízení v lehčím provozu (stroje a linky v potravinářském, papírenském a sklářském průmyslu atd.)

System mit Ejektoren

Systém vhodný pro mazání zařízení s větším počtem mazaných míst rozdělených do několika skupin s různým režimem mazání (montážní pracoviště v sériové výrobě atd.)

System mit elektromagnetischen Ventilen

Systém vhodný pro mazání zařízení s větším počtem mazaných míst rozdělených do několika skupin s různými režimy mazání (stroje a linky ve všech průmyslových odvětvích)

Kombinierte Systeme

Systémy, u kterých jsou společně použity části výše popsaných systémů s různými charakteristikami