Mazání v kolejové dopravě

Úkolem mazacích systémů v koejové dopravě je kromě snižování opetřebení kol a kolejí také eliminování hluku

K dispozici jsou dvě základní filosofie mazání:

  • Mobilní / On board - mazací systém je umístěn na kolejovém vozidle a mazána jsou kola
  • Stacionární / Wayside - mazací systém je umístěn u trati a mazány jsou koleje

Th Stacionarni systemy

Wayside - mazací systém je umístěn u kolejové trati, mazivo je vedeno do aplikátoru připevněného ke kolejnici, případně do kolejnice

 

Th Mazani v kolejove doprave

On board - mazací systém je umístěn na kolejovém vozidle a nanáší mazivo na okolky nebo kolejnice.