Mazání ozubených převodů

Freiauftragen

Nejjednodušší způsob nanášení maziva na ozubené převody.

Mit Schmierkeil

Jednoduchá, méně nákladná alternativa mazání otevřených ozubených převodů.

Mit Schmierritzel

Kontaktní způsob nanášení maziva na ozubený převod pomocí volně se otáčejícího filcového pastorku, který je v záběru s hnacím pastorkem.

Einspritz

Systémy, u kterých je vysoce ulpívající mazivo nanášeno na činné plochy zubů hnacího pastorku proudem vzduchu za pomocí širokopaprskových trysek.