Mazání obráběcích nástrojů

Mazivo je aplikováno a ostří obráběcího nástroje během obráběcího procesu ve formě aerosolu s využitím systémů MQL (Minimal Quantity Lubrication). Jedná se o výrazně ekonomičtější alternativu ke klasickému "mokrému obrábění".

K dispozici jsou následující typy systémů:

Externí - přívod mazací směsi je do místa řezu veden externě

Interní - přívod mazací směsi je do místa řezu veden interně řezným nástrojem. Tímto systémem jsou obráběcí stroje vybavovány při výrobě.

  • systémy Lubrilean Vario a Digital

 

Aplikace: procesy frézování, soustružení, řezání, vrtání ad.

Další podrobnosti naleznete v přiložené dokumentaci.