Centrální mazání - systémy

Na mazací systémy lze nahlížet různých hledisek a lze je podle nich také dělit. Zcela zvláštní specifickou kapitolu mazání tvoří tzv. oběhové olejové systémy, kde olej kromě své základní "mazací" funkce plní zpravidla rovněž funkci chladicího média.

Jak z názvu vyplývá, olej v těchto systémech obíhá a doplňuje se pouze jeho úbytek, způsobený případnými netěsnostmi. Oběhový systém je tedy uzavřený okruh. Většina mazacích systémů jsou však okruhy otevřené, kde se mazivo použije jednorázově. Protože se mazivo při použití spotřebovává, nazývá se tato skupina mazacích systémů mazací systémy ztrátové. Ztrátové mazací systémy systémy lze členit dle různých hledisek. V níže uvedené struktuře jsou tyto systémy členěny dle dominantního účelu použití.

Možnosti použitelnosti níže uvedených systémů v jednotlivých průmyslových odvětví viz ZDE.

Dodáváme také na Slovensko!

Tlakové mazání ložisek olejem nebo tukem

Systémy určené pro mazání jednotlivých ložisek, skupin ložisek, jednotlivých strojů, linek i celých provozů. Zdroj tlakového maziva je s mazanými místy propojen tlakovými rozvody. Mazivo je do mazaných míst vpravováno pod tlakem

Mazání ložisek směsí olej-vzduch

Systémy zajišťující mazání ložisek směsí oleje se vzduchem. Vzduch zde slouží jako transportní médium pro olejové kapky, případně také jako chladicí médium

Mazání ozubených převodů

Jednodušší i sofistikované systémy určené pro mazání otevřených ozubených převodů

Mazání řetězů

Možnosti centrálního mazání pro téměř všechny typy řetězů

Th Mazani v kolejove doprave

Systémy určené pro mazání v kolejové dopravě - vlaky, tramvaje, metro, kolejové jeřáby a manipulátory atd.

Th Obrabeci nastroje

Technologické mazání ostří obráběcích nástrojů během procesu obrábění.

Th Obehove mazani

Systémy u kterých je olej po průchodu mazaným místem sbírán, upravován a opětovně používán. Velmi často kromě mazací funkce plní rovněž funkci chladicí