Centrální mazání - prům. aplikace

Systémy centrálního mazání a komponenty mazací a garážové techniky nachází své uplatnění téměř ve všech odvětvích průmyslu.

Zde je základní rozdělení průmyslových odvětví s uvedením typických zástupců strojů a technologických zařízení vyskytujících se v těchto odvětvích, a s přiřazením obvykle používaných typů centrálních mazacích systémů, případně také s uvedením našich informačních materiálů.

Všeobecné informační materiály:

INFO - Centrální mazání - průmyslové aplikace
INFO - Centrální mazání řetězů
INFO - Přehled výrobního programu - komponenty centrálního mazání

Kontejnerová čerpadla

Těžební průmysl
Mobilní a manipulační technika

Těžební průmysl

Montér Lincoln

Drtič

Nápojový průmysl

Cobra

Nápojový průmysl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilní a manipulační technika

 • mobilní stavební, zemědělské, lesnické, komunální ad. stroje
 • nákladní a užitková vozidla, nástavby, návěsy a přívěsy, autobusy
 • jeřáby, zdvihací a manipulační stroje
 • kolejová vozidla

-> U těchto typů strojů se v drtivé většině případů používají
vícepotrubní systémy s progresivními rozdělovači (progresivní systémy)

Informační materiály:

INFO - Stavební stroje
INFO - 3 kroky ke komfortnímu mazání
CEMA-TECH Info Express 1/2011 (stavební stroje)
CEMA-TECH Info Express 1/2012 (jeřáby)
INFO LINC - Zemědělské stroje (anglicky)
INFO LINC - Mazání kolejnic (anglicky)

Těžba a zpracování nerostů a paliv, výroba stavebních hmot a materiálů, energetika

 •  těžební stroje povrchových dolů, skládkové stroje 

-> dvoupotrubní systém, vícepotubní systém,
vícepotrubní systém s progresivními rozdělovači (progresivní),
systém s elektromagnetickými ventily, mazání ozubených převodů

 • drtiče a třídiče 

-> vícepotrubní systém, vícepotrubní systém s progresivními rozdělovači (progresivní)

 • kulové mlýny, rotační pece a sušicí zařízení 

-> mazání ozubených převodů

 • odprášení, dopravní systémy 

-> vícepotrubní systém s progresivními rozdělovači (progresivní)

 • balicí zařízení

-> vícepotrubní systém, vícepotrubní systém s progresivními rozdělovači
(progresivní)

 • vodní elektrárny 

-> vícepotrubní systém s progresivními rozdělovači (progresivní)

 • větrné elektrárny 

-> vícepotrubní systém s progresivními rozdělovači (progresivní),
mazání ozubených převodů - systém s mazacím pastorkem

Informační materiály:

CEMA-TECH Info Express 2/2009
INFO LINC - Obnovitelné zdroje energií (anglicky)

Hutní prvovýroba, těžké strojírenství 

 • ZPO - licí stroje
 • ohřívací, kalicí, žíhací a ostatní pece
 • válcovací a kovací linky
 • chladníky
 • adjustáže
 • dopravní systémy
 • dělicí linky

-> u všech výše zmíněných zařízení je preferován dvoupotrubní systém

 • zařízení na zpracování kovového odpadu (hydraulické nůžky, paketovací lisy ad.)

-> vícepotrubní systém s progresivními rozdělovači (progresivní)

Informační materiály:

CEMA-TECH Info Express 1/2009 (kovárny)

Gumárenský, plastikářský a chemický průmysl 

 • hnětiče, mísiče, kalandry
 • vulkanizační lisy

-> vícepotrubní systém s progresivními rozdělovači (progresivní)

 • dopravní systémy 

-> jednopotrubní systém s dávkovači CENTRO-MATIC

 • zakladačové systémy 

-> jednopotrubní systém s dávkovači CENTRO-MATIC, mazání řetězů

Informační materiály:

CEMA-TECH Info Express 1/2010 (gumárenské provozy)

Všeobecný a automobilový průmysl

 • dřevoobráběcí stroje
 • kovoobráběcí stroje
 • tvářecí stroje

-> u všech výše uvedených zařízení jsou využívány vícepotrubní systém s progresivními rozdělovači (progresivní), případně jednopotrubní systém s dávkovači CENTRO-MATIC

 • montážní pracoviště 

-> systémy dávkování mazivasystémy nanášení maziva na plochy

 • lakovny, dopravní systémy 

-> systém COBRA, systém mazání podvěsných dopravníků, cílené mazání řetězů

Informační materiály:

CEMA-TECH Info Express 3/2009 (řetězy)
CEMA-TECH Info Express 3/2010 (zefektivnění ručního mazání)
CEMA-TECH Info Express 4/2010 (dávkování maziva)
CEMA-TECH Info Express 2/2011 (automobilový průmysl)
CEMA-TECH Info Express 3/2011 (plnění zásobníků)

Sklářský průmysl, výroba keramiky a porelánu

-> v tomto odvětví průmyslu je celosvětovým standardem 
jednopotrubní systém s dávkovači CENTRO-MATIC


Informační materiály:

INFO LINC - Sklářský průmysl (anglicky)

Dřevozpracující, papírenský a polygrafický průmysl

 • manipulace a úprava kulatiny, pilnice, linky na výrobu dřevěných polotovarů

-> plošné mazání řetězů (pro jednotlivé stroje s využitím
vícepotrubního systému s progresivními rozdělovači (progresivního),
pro kompletní linky s využitím dvoupotrubního systému nebo 
jednopotrubního systému s dávkovači CENTRO-MATIC

 • výrobní linky papíru a lepenky 

-> dvoupotrubní systém, vícepotrubní systém s progresivními rozdělovači (progresivní)

 • pomocná zařízení, balicí linky

-> vícepotrubní systém s progresivními rozdělovači (progresivní)

 

Informační materiály:

CEMA-TECH Info Express 3/2009 (řetězy)

 

Výroba nápojů, potravin a tabáku, zpracování zemědělských plodin

 • zpracovatelské linky, dopravní systémy

-> jednopotrubní systém s dávkovači CENTRO-MATICdvoupotrubní systém
vícepotrubní systém s progresivními rozdělovači (progresivní)mazání řetězů

 • mycí, plnicí, paketovací a balicí linky

-> vícepotrubní systém s progresivními rozdělovači (progresivní)mazání řetězů

Informační materiály:

INFO - nápojový a potravinářský průmysl
CEMA-TECH Info Express 3/2009 (řetězy)
INFO LINC - nápojový a potravinářský průmysl (anglicky)

 
V případě dalších dotazů kontaktujte náš odborný tým.