CEMA-TECH nově nabízí komponenty SKF MaPro

O.z. CEMA-TECH nyní nově nabízí komponenty z programu SKF MaPro.

Díky vstupu mezi autorizované distributory SKF se odštěpnému závodu CEMA-TECH nově otevřela možnost nabízet svým zákazníkům za velmi příznivé ceny veškeré komponenty z katalogu SKF MaPro (MAintenance PROducts).

Naším zaměřením jsou nám samozřejmě nejbližší podskupiny "Zařízení pro mazání" a "Maziva", rádi Vám ale nabídneme i komponenty z dalších podskupin.

S Vašimi poptávkami se obracejte na product managera Petra Švarce nebo je zasílejte na e-mail: cema-tech@hennlich.cz

                                                                                       
Katalog SKF MaPro
- zařízení pro mazání
Katalog SKF MaPro
- Maziva
Katalog SKF
MaPro- kompletní